Regjeringen vurderer å gi lisens til utenlandske casino

Casino

I Norge er det jmf. lovgivningen kun Norsk Tipping som har lov til å tilby gambling. Dette er et politisk vedtak som skyldes at Stortinget ønsker å ha et monopol på all spillvirksomhet. Dette monopolet har likevel blitt kraftig utfordret de siste årene som følge av veksten i online omsetningen fra selskaper som operer fra …

Les mer